Evropská škola Feng Shui
vyučujeme od roku 2000
Feng Shui uzel štěstí
dnes je neděle 21. července 2024
Feng Shui motiv
Nejbližší kurzy a akce
Chcete dostávat aktuality ze světa Feng Shui či informace o nových kurzech vaření podle Feng Shui? Vyplňte svůj e-mail:

Jak žít v harmonii v souladu s Feng Shui

Cyklus seminářů Feng Shui

 OTEVÍRÁME NOVÝ CYKLUS FENG SHUI SEMINÁŘŮ,

ZAČÍNÁME 23.11.- 25.11.2019, závěrečný seminář 9.10.- 11.10.2020.

 

 Zápis a způsob platby uveden dole pod článkem !

 

 Nové termíny a další informace najdete viz níže a dále v rubrice  

" Aktuální školní rok 2019-2020 "

 

 

Obsah jednotlivých modulů je následující a je podrobně popsán 

na této stránce.

Výuka na škole feng shui Vám nabízí možnost systémového studia feng shui. Je koncipována do šesti třídenních modulů, tzn. seminářů a představuje garantovaných 90 hodin společně stráveného času. Každý modul zahrnuje výuku jedné, dvou, nebo tří konkrétních metod, které odráží specifický pohled na konkrétního člověka a na jeho konkrétní bydlení. Metody pomáhají najít pro daného klienta a jeho prostor to nejlepší možné řešení. Celkově lze říct, že všechny moduly vytvářejí svým širokým záběrem koncept, jako teoretický základ, na který pak nasadíme pozorovací talent, svoje tvořivé schopnosti a časem nasbírané osobní zkušenosti, díky nimž se snažíme vytvářet harmonické, praktické, stylově čisté interiéry "na míru", ve kterých je lidem příjemné žít.

 

 

Můj pohled na výukový koncept školy :

Feng shui, potažmo filosofie Tao, ze které moudrost umění vychází, chápu a snažím se i ve svém osobním životě praktikovat jako životní styl a způsob myšlení, jednání a konání. S feng shui  jsem se potkala v roce 1998. Od té doby působím zejména jako designér interiérů, navrhuji nové domy, nebo rekonstrukce starších domů, neustále studuji, praktikuji, pracuji, vyučuji, konzultuji, ...

 

Uvědomila jsem si v chodu času, že vnitřní harmonii nastavíme nejen souladným bydlením, ale hlavně, ač se Vám to nemusí hned zdát logické a pravdivé, ale po letech zkoumání a praktikování, si troufnu tvrdit, že také skladbou stravy. Mám s tím svoje zásadní zkušenosti, které zde, v tomto odstavci nebudu zmiňovat dlouze, pouze informativně (viz. rubrika Články tohoto webu). To, co vkládáme do úst, z jakých surovin vaříme, jakými způsoby, s jakým vnitřním rozpoložením, zda jsme muž či žena, věk, zda pracujeme duševně, nebo fyzicky, roční sezóna, to jsou proměnné, které by zásadně měly ovlivňovat nastavení jídelníčku, kvalitu a množství stravy. Správné složení našeho talíře během dne, ale i v danou roční dobu je specifické a vyživuje nejen naše orgány na fyzické rovině, ale spoluvytváří i naše emoce a duševní nastavení, jak myslíme, jak se chováme....

 

 

Je tedy více proměnných, které ovlivňují přímý vliv stravy na fyzické i duševní zdraví. Říkám si: "Jíst a bydlet je nutno" a vzájemným souladem, pouze vzájemným souladem vnitřního a vnějšího světa, naplníme svoji vnitřní spokojenost a vyrovnanost a dostaneme životní nadhled. Každodenně se potřebujeme věcně, správně a zodpovědně rozhodovat a k tomu nám

z pohledu jinu a jangu vyrovnaná strava napomáhá držet se na svém energetickém středu a umenšovat emoční a extrémnější zdravotní výkyvy.

Toto je aspoň několik důvodů, proč je podle mě vhodné zařadit i modul Energie potravin. Jde mi o to, aby si moji studenti feng shui uvědomili, že harmonie pro člověka znamená soulad nejen díky nastavení jejich obytného prostoru, ale že soulad vychází zejména z našeho vnitřního prostoru, který ovlivníme stravou. Obě skutečnosti se navzájem prolínají a ovlivňují. V modulu Energie potravin probereme i s feng shui  související výše zmíněná témata podrobněji, jako životní koncept. Domnívám se, že takto vnímaná realita života je celistvá a přináší do života spokojenost a radost.

 

 

Komu je studium určeno?

Všem vám, kteří se chcete v budoucnu věnovat feng shui profesionálně jako konzultant, designérům, architektům, interiérovým návrhářům, zkrátka všem, kteří chtějí, nebo již pracují s prostorem, klientem a "krásnem" a mají zájem vidět věci v souvislostech hlubšího poznání východní nauky. Všem, pro které je FS osobním koníčkem, životním

                                                                        směřováním a láskou na celý život.

 

 

 

Jak je studium časově rozlišené?

Praxe a osobní zkušenost s organizováním a výukou feng shui seminářů trvá

od roku 1999 a vím, že tři dny výuky jako jeden modul je tak akorát, aby se probrala nejen teorie, ale abych Vám mohla předat i svoje osobní praktické postřehy a zkušenosti a zkusit Vás navést na způsob vnímání reality s optikou feng shui. Semináře jsou tedy třídenní a je celkem jich je šest. Moduly jsou pravidelně vyučovány, zhruba asi po 2 měsících, abyste měli čas a prostor jednotlivé informace "zažít", zkoušet je praktikovat ve Vašem životě i podělit se o ně s Vašimi blízkými osobami.

 

 

Cena a způsob platby :

 

Cena za cyklus je 24.000 Kč, při rychlé platbě je sleva na 23.000 Kč,

a to v čase  do 6.11. 2019. 

Ve druhém případě, rozdělení platby na zálohu a doplatek, je nutné zaslat co nejdříve nevratnou zálohu 1.000 Kč a doplatek nejpozději do 6.11.2019.

Nejprve mi prosím napište, na radka.fengshui@gmail.com , domluvíme si potřebné informace a pak Vám vystavím fakturu.

Číslo účtu je 0143538369/0800.

 

Cyklus seminářů je sestaven z šesti třídenních modulů, což představuje

90 hodin výuky, z toho tři dny praktický seminář + tři dny závěrečných otázek – kdy se posléze řeší i osobní dotazy. Tzn. v součtu šest dnů praktických cvičení, otázek a odpovědí, plus výše zmíněné teoretické moduly.

 

V případě zájmu o studium mi prosím napište na radka.fengshui@gmail.com,

nebo zatelefonujte na mobil číslo 604 282 141, dostanete bližší informace.

Po dohodě o způsobu platby a zaplacení zálohy, nebo snížené platby

budete přihlášeni, vystavím Vám fakturu.

 

 

 

6 modulů...

Pět modulů je výukových, poslední šestý je zkouškový.  Ze zmíněných šesti modulů proběhnou čtyři v klasické třídě, pátý na reálném cvičném prostoru a poté zpracování dat a návrhů pokračuje v učebně.

Poslední  šestý třídenní zkouškový modul probíhá ve třídě a má část teoretickou a praktickou.

Teoretická část spočívá v zodpovězení 108 otázek, které dostanete na konci pátého modulu. Na tomto pátém modulu dostanete rovněž pokyny k výběru a zpracování osobního zkouškového skutečného projektu.

Zkoušky probíhají v rámci skupiny studentů, se kterou absolvujete celý cyklus všech šesti modulů. Na závěr dostanete Účastnický list o absolvování studia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009-2024 Evropská škola Feng Shui