Evropská škola Feng Shui
vyučujeme od roku 2000
Feng Shui uzel štěstí
dnes je neděle 16. června 2024
Feng Shui motiv
Nejbližší kurzy a akce
Chcete dostávat aktuality ze světa Feng Shui či informace o nových kurzech vaření podle Feng Shui? Vyplňte svůj e-mail:

Jak žít v harmonii v souladu s Feng Shui

Školní rok 2018/2019 - Evropská škola Feng Shui

Cyklus seminářů Feng Shui - studijní plán a termíny pro rok 2019 - 2020

 

semináře probíhají od 10 - 17 hodin, máme čas na oběd,

dvě malé přestávky dle potřeby

 

1) modul 1 - Úvod do feng shui    

termín a místo konání: 23.11 - 25.11. 2019, budova TJ Sokol,

Plzeňská 168/27,Praha 5

 Vysvětlení dynamiky jinu a jangu, zařazení feng shui do systému taoistické filosofie, teorie pěti elementů a vzájemné vztahy mezi nimi, objasnění archetypů z pohledu pěti elementů a jejich použití v běžném životě.

 

 

 

Metoda Škola formy, z čeho vychází,                                                            

jak ji používáme v interiéru,

exteriéru, při posazení domu.

Metoda Pakua, co to je a jak

se s ní pracuje, vysvětlení

charakteristiky jednotlivých sektorů - polí Pakua.

Co je trigram? Jeho vznik a odvození

všech osmi trigramů jako energetického razítka. 

Analýza místnost po místnosti.

Barvy, tvary, materiály, styl z pohledu feng shui.

Rozbor praktických ukázek.

Dotazy.

 

2) modul 2 - Škola kompasu

termín a místo konání: 24.1.-26.1. 2020, budova TJ Sokol,

Plzeňská 168/27,Praha 5

Porovnání metody Pakua s trigramy.

Výpočet Vašeho osobního trigramu osudu, tzv. Ming kwa čísla, jako konstitučního typu osobnosti, z pohledu charakteru devíti typů energií "chi", kdy každé číslo má svůj konkrétní životní potenciál, který se projeví na charakteru člověka, jeho vlastnostech, volbě partnera, povolání,...                                                                        

Odvodíme pro každý typ příznivé a nepříznivých osobní směry a sektory.

Metoda Bazhai, tj. výpočet trigramu (charakteru ) pro dům, byt, kancelář.

Příklady odvození příznivých a nepříznivých sektorů v půdorysu pro konkrétní domy.

Probereme způsoby podpory, nebo oslabování v jednotlivých sektorech.

Mapu "Loshu" se naučíte aplikovat na půdorys a načíst kvality a s nimi dále pracovat v návrzích, nebo rekonstrukcích...

Co je I-ting? Ukázka práce.

Co je astrologie Nine star chi ?

Výpočet charakteru jednotlivých typů energií "chi" jako archetypů, jejich zhodnocení a praktické použití, např.při plánování dlouhodobého cestování, rozhodování...

Principy designu v součinnosti s jednotlivými metodami.

Příklady, ukázky, dotazy.

 

3) modul 3 - Letící hvězda

termín a místo konání: 6.3.- 8.3.2020,   TJ Sokol, Plzeňská, Praha 5

Vysvětlení a postupné sestavení tzv. taoistického solárního kalendáře, který tvoří teoretický základ pro odvození metody LH.

Zařazení každého roku do systému solárního kalendáře, stanovení potenciálu roku, jeho zařazení do mikro a makro cyklů a do systému chápaní času a prostoru v taoistickém nazírání světa.    

Odhalíme si charaktery tzv. 28 domů v jednotlivých cyklech.

 

Naučíte se zkonstruovat a pracovat s energetickou mapou půdorysu domu, bytu, kanceláře, tzn. napravit nevhodný prostor, nebo vytvořit půdorys skutečného nově navrženého objektu podle metody Letící hvězdy.

Naučíte se  vysvětlit vlastnosti půdorysů, "nadesignovat" interiér. Někdy se v určitých domech jakoby zastaví život, proč tomu tak je? Stanovení nápravných řešení, zakomponování objektu do okolní krajiny v kontextu všech dalších metod, které jste se naučili.

Dotazy.

 

4) modul 4 - Praktický seminář

termín a místo konání: 24.4 - 26.4. 2020, skutečný prostor u klienta

+ TJ Sokol, Plzeňská, Praha 5 

Společně procházíme se skupinkou studentů cvičný, ale skutečný prostor, zaměříme si nutné informace kompasem, načteme si prostor zrakem i pocitem, pak pokračujeme ve třídě, hledáme řešení,

 rozpracujeme si dispoziční návrhy, uděláme barevné analýzy, zvolíme materiály, dekorace...ke každému prostoru ve cvičném půdorysu.

Dostanete otázky ke zkoušce a zadání k vypracování Vašeho projektu, tj. k praktické zkoušce modulu 6. 

Dotazy.

                                                                                                                   

 

 

5) modul 5 - Energie potravin

termín a místo konání:  12.6. - 14.6.2020, TJ Sokol Plzeňská Praha 5

 

Uplatníme si teorii jinu a jangu, harmonie v oblasti stravy.

Naučíte se rozlišit pět prvků (elementů) ve výběru potravin, typů příprav, pěti chutí, konstitučního typu, ... 

Nastíním Vám energii potravin jako koncept, ve kterém se budete dobře orientovat. 

Pochopíte provázanost fyzického a duševního, a jak je možno obě stránky ovlivňovat stravou.

Naučíte se vytvořit správnou skladbu talíře                            

k roční době, Vašemu věku, pohlaví, psychické a fyzické zátěži,...

Jaké vládnou orgány v jaké roční době? S tímto faktem pracuje také čínská medicína několik tisíciletí.. Dozvíte se proč běžně nepoužívat bílý cukr a čím ho nahradíme.

Jaká jsou správná dochucovadla bez chemických konzervantů?

Nápoje "první pomoci".

Vysvětlení energie potravin a principů feng shui jako systému hodnot pro Vaše zdraví a zdravý životní styl. Ukázka vytvoření jídelníčku a společné vaření.

Dotazy.

 

 

6) modul 6 - Závěrečný modul

termín a místo konání:  9.10. - 11.10.2020, TJ Sokol, Plzeňská, Praha 5

 

Zodpovíme si společně 108 otázek, které jsou Vám předány na  modulu 5.  Následující den pak prezentujete Vámi zpracovaný projekt před skupinkou "spoluseminaristů."

Smyslem tohoto modulu je upevnit si teoretické poznatky, schopnost samostatně vypracovat a přednést svůj závěrečný projekt, který je Vaším startovacím odborným bodem.

 

Po společném zodpovězení předem vypracovaných otázek a prezentaci Vašeho projektu následuje předání Certifikátu a malá společná oslava.

 

© 2009-2024 Evropská škola Feng Shui