Evropská škola Feng Shui
vyučujeme od roku 2000
Feng Shui uzel štěstí
dnes je sobota 25. května 2019
Feng Shui motiv
Nejbližší kurzy a akce
Chcete dostávat aktuality ze světa Feng Shui či informace o nových kurzech vaření podle Feng Shui? Vyplňte svůj e-mail:

Jak žít v harmonii v souladu s Feng Shui

Nine star chi astrologie pro rok 2018

15.03.2018napsala Radka Hozmanová

V centru pozornosti letošního roku 2018 je energie prvku ohně.

Oheň jako prvek, jako "materiál", je substance neuchopitelná, nejvyšší, nejrychlejší z pěti prvků, má plazmatický ( nehmotný) charakter.

Na oheň si nemůžeme sáhnout, jinak se spálíme. Jeho povaha je excentrická, kdy se jakoby ze hmoty odstředivým směrem působení "chi" dostává mimo fyzickou hmotu a nabývá svoji povahu na různých úrovních projevů, jako je záření různých frekvencí, světlo, teplo, z emocí radost, z vlastností srdečnost, lásku, ale i duchovní přístup k životu, tzn. osvětlení nějakých situací v životě, které můžeme vidět a vnímat v širších a hlubších souvislostech. Uvědomění si ideálů Pravdy a lásky a legend, které pak nás posilují během roku a věků, to je také energie ohně. Element ohně v průběhu roku bude přinášet velice aktivní přístup při řešení každodenních situací, a to v závislosti na ročních období a charakteru člověka. Pozor zde na to, abychom ze sebe nevypálili více škod, než je nutné a slušné..protože oheň střílí, někdy bezmyšlenkovitě a nedbá na to, aby domýšlel věci, které svými činy zaseje... Zejména ohnivost a schopnost vidět věci jasně přinese jaro, protože dřevo v proměně Pěti prvků během jednoho solárního roku, podpoří ohnivou energii roku. V přírodě taktéž bez dřeva ( jara) není ohně ( léta)... Mateřskou energií ohně je léto, kdy bude tato energie, povaha období kulminovat. Proto pozor na léto, abychom se " nezavařili" v našich veškerých konáních, slibech, pracovních aktivitách. S prvkem ohně souvisí také srdce společně s osrdečníkem a tenké střevo. Vidíme rovněž paralelu, kdy se v tenkém střevě ze hmoty - již trávicím traktem prošlá potrava, přeměňuje na energii, na kterou tankujeme my "náš benzín", nebo "diesel". Benzíňáci jsou lidé spíše jangové povahy, rychlejší akcelerovaní lidé, na rozdíl od "diesláků", jinovějšího typu lidí. Ti mají pomalý rozjezd, za to jsou to tahouni, lidi na delší běh.. :) Rovněž položení srdce je rovněž paralelou s tím, že prvek ohně a léto, jsou těmi nejvyššími energiemi. Když cítíme lásku, cítíme, že se vznášíme, že? Když cítíme smutek, je tomu naopak, to je emoce spojená s prvkem vody, opačným typem energie, Rok prvku ohně je vhodný a bude podporovat aktivity vedoucí směrem ven, tzn. společné dovolené, veřejné vyjadřování názorů více, než je obvyklé, chuť se družit a bavit, protože oheň je radost. Je dobré si toto schéma uvědomit a nechat uskutečnit dávné záměry a naše přání, společně sdílení a přinášet si do života radost.

Povaha roku se lehce proměňuje v souvislosti s charakterem měsíce. Jeho popis najdete po rozkliknutí příslušného odkazu na první straně webek.

 

Nine star chi, neboli 9 archetypů energie "chi", je japonská astrologie. Mapuje makro i mikro kosmologické cykly. Tisíciletým pozorováním nám pomáhá odpozorovanými přírodními zákonitostmi podat informace, shrnout je do systému a charakterizovat pro nás vnímatelné potenciály jednotlivých roků, které zapadají do systému dvacetiletých cyklů a ty pak dále jsou součástí větších 180-ti letých kosmologických celků.

 

Jeden rok, nebo dvacetiletí, je čas, který jsme schopni vnímat a snad i pamatovat si, co se v tom čase stalo v našem životě. Trvání lidského života nás předurčuje k možnosti prožít a zaznamenat zkušenosti svoji pamětí maximálně tak 4 cyklů. Nicméně díky shromažďování informací v průběhu věků máme zde možnost informace používat, vytvářet predikci v podobě potenciálu, charakteru jednotlivých roků a využívat je smysluplně k našemu rozhodování. Všichni, kdo "přičichli" k feng shui, znají pojem a metodu Pa kua, někdy nazývaný také "magický čtverec". Jednotlivá pole jsou orientována ve třech řádcích a třech sloupcích, takže násobením dostáváme polí devět, jako 9 archetypů energií., tzn. nine star chi. Čísla, neboli archetypy "chi" se mění s měnícími se roky a cykly a vládu pro daný rok, nebo i dvacetiletí přebírá ten archetyp, (to číslo), které leží právě uprostřed devíti polí.

 

 
© 2009-2019 Evropská škola Feng Shui