Evropská škola Feng Shui
vyučujeme od roku 2000
Feng Shui uzel štěstí
dnes je pondělí 22. ledna 2018
Feng Shui motiv
Nejbližší kurzy a akce
Chcete dostávat aktuality ze světa Feng Shui či informace o nových kurzech vaření podle Feng Shui? Vyplňte svůj e-mail:

Jak žít v harmonii v souladu s Feng Shui

Nine star chi astrologie pro rok 2017

19.01.2016napsala Radka Hozmanová

V centru pozornosti letošního roku 2017 je prvek voda.

Voda jako "materiál" v přírodě vyplňuje skuliny, údolí, má těžkou, jakoby hlubokou povahu,

klesající. Voda má různý charakter od klidné hladiny jezera, rozbouřeného oceánu, nebo vyvěrajícího pramene, nebo po bažinu, kde vods dokončila svoji pouť, protože nebyal dost silná.

Pro srovnání s jejím povahovým opakem, a to je oheň, na který si nesáhneme, ale naopak nám přináší teplo, světlo, radost, chuť se družit, potkávat s ostatními...

je tento rok " vody" opačné povahy. Přináší nám zklidnění, soustředění , vnitřní sílu, tah na branku, budeme mít sílu dotáhnout projekty, i ty, které váznou delší čas.

Také je to rok, kdy mohou být odhaleny nějaké nepravosti týkající se financí, tajných služeb, protože toto jsou služby, do kterých symbolicky nevidíme, tak jako nevidíme na dno vody. Jsou běžnému oku skryté..

Povaha roku se lehce proměňuje v souvislosti s charakterem měsíce. Jeho popis najdete po rozkliknutí příslušného odkazu na první straně webek.

 

 

 

Nine star chi, neboli 9 archetypů energie "chi", je japonská astrologie. Mapuje makro i mikro kosmologické cykly. Tisíciletým pozorováním nám pomáhá odpozorovanými přírodními zákonitostmi podat informace, shrnout je do systému a charakterizovat pro nás vnímatelné potenciály jednotlivých roků, které zapadají do systému dvacetiletých cyklů a ty pak dále jsou součástí větších 180-ti letých kosmologických celků.

 

Jeden rok, nebo dvacetiletí, je čas, který jsme schopni vnímat a snad i pamatovat si, co se v tom čase stalo v našem životě. Trvání lidského života nás předurčuje k možnosti prožít a zaznamenat zkušenosti svoji pamětí maximálně tak 4 cyklů. Nicméně díky shromažďování informací v průběhu věků máme zde možnost informace používat, vytvářet predikci v podobě potenciálu, charakteru jednotlivých roků a využívat je smysluplně k našemu rozhodování. Všichni, kdo "přičichli" k feng shui, znají pojem a metodu Pa kua, někdy nazývaný také "magický čtverec". Jednotlivá pole jsou orientována ve třech řádcích a třech sloupcích, takže násobením dostáváme polí devět, jako 9 archetypů energií., tzn. nine star chi. Čísla, neboli archetypy "chi" se mění s měnícími se roky a cykly a vládu pro daný rok, nebo i dvacetiletí přebírá ten archetyp, (to číslo), které leží právě uprostřed devíti polí.

 

 
© 2009-2018 Evropská škola Feng Shui