VAASTU SHASTRA
Indické Feng Shui

Sashikala Ananth

Vaastu znamená jak ideu tak formu. Je to indická filosofická nauka o tvorbě životního prostoru. Tradice vaastu je nesmírně stará. Sahá až do období počátků našeho letopočtu. Slovo vaastu, jak je dnes tato nauka nazývána, bylo ještě před několika desetiletími známo pod prastarým pojmem Vaastu Shilpa Shastra. Principy této shastry (naučných pojednání) jsou obsaženy v písemných textech, které jsou typické pro jejich zaměření a analýzu všech aspektů týkajících se architektury a tradičního sochařství. Jsou to většinou natolik obecné zásady, že je možné je používat universálně i mimo indický subkontinent.

Vastu a Vaastu

Po dva tisíce let stará tradice vaastu se vyvinula v ucelený a neporušený systém stavební technologie vzniknuvší nad základním předpokladem celé nauky. A to jest, že Země nebo pozemek je vnímán jako živoucí organismus skrze který se rodí všechna živá stvoření a z kterého vzcházejí organické formy. Životní síla obsažená v zemi je podle této tradice nazývána vastu. Toto pochopení je rozšířeno dále na všechny objekty, které se na danném místě nacházejí. Ty všechny v sobě mají základní energii místa a nazývají se rovněž vastu. Čili rostliny, stromy, budovy i sochy jsou všechny považovány za živoucí a za součást uceleného životního prostoru. Každá součást nebo-li vastu je umístěna na vlastní základně nebo-li opěrném bodě. Tato úroveň umístění se nazývá vaastu. Pozemek či část krajiny je obojím, tedy vastu i vaastu od té doby co je hmotnou podstatou a zároveň sám sobě rovněž podporou. Vaastu je dále chápáno jako životní prostor (vas znamená "být" nebo také "žít"), tento pojem můžeme tedy chápat jako obytný prostor. Vastu jsou jednotlivosti, Vaastu je celek.

Tento pohled na chápání našeho životního prostoru umožňuje porozumět kosmickému řádu chodu věcí. Člověk je součástí velkého makrokosmického pořádku, kterému je dobré umět porozumět a spolupracovat s ním. Indická tradiční filosofie vychází z poznání prvotní řídící inteligence "Boha" nebo také "Atmana" či "Brahmana". Každý děj, každá myšlenka, každý tvar, každá myšlenka je součástí děje, který toto universum určuje. V indickém tradičním lékařství - ajurvédě, je dosahováno rovnováhy těla a duše pomocí používání propracovaného systému bylin, olejů, masáží, diety a meditace. Správná léčba pomůže nastolit zpět ztracenou harmonii. Ve Vaastu je dosahováno tohoto pohybu od neuspořádanosti k pořádku a harmonii pomocí designu. Je zde několik oblastí, kde se uplatňují různé metody. Například "Ayadi" jsou výpočty příznivých proporcí a rozměrů. "Pada Vinyasa" jsou návrhové metody pomocí vhodných modulů staveb. Další oblastí této nauky je důraz na vhodné použití místních materiálů, řešení příznivého vztahu k okolí a konečně také symbolika tvarů a motivů vhodná pro tu kterou kulturní oblast.

Parametry designu a návrhů staveb

Navrhnout budovu, která by souzněla s životním stylem a zvyky jejích obyvatel není snadné. V nauce Vaastu se nabízí několik záklaních zásad, které vedou k přípravě harmonického obytného prostředí. Jednou z nich je tvar stavby. Jsou doporučovány pravidelné půdorysy - čtverec, obdélník, osmiúhelník, šestiúhelník, kruh a elipsa. Každý z nich má podle svého tvaru konkrétní význam a smysl použití. Tak například čtverec je doporučován pro sakrální stavby nebo místa vzdělávání, obdélník je obecně nejvhodnějším tvarem pro obytné budovy a rodinné domy atp. Ve vaastu mají svůj význam i barvy. Jsou chápány podle svého vlivu na lidské vědomí. Například čevená je chápána jako barva agrese, vášně a radosti. Modrá je barvou věčné pravdy a duševního růstu, zelená je barvou prosperity a plodnosti. Žlutá je barvou zrození a přízně. Bílá je barvou čistoty a černá je chápána jako symbol lhostejnosti a nepříznivých sil.

omu. Návrhy umisťování věcí jsou řešeny ve vztahu k charakteru obývajícího a s ohledem na vliv místa. Například vše, co se týče vodního elementu je příznivé orientovat na severovýchod (od domu), který je zdrojem oživující energie slunce a léčby. Znamená to například umístění vodního zdroje tímto směrem od středu domu. Tato strana v obytném prostoru pro nás může být také místem pro modlitbu a meditaci. Toto jsou velmi důležité poznatky. V rámci mého studia a výuky tradiční nauky tvorby prostoru Vaastu se věnuji také vysvětlení indické mytologie a kosmologie a vysvětluji principy "čištění prostoru" a "naplňování prostoru energií".

V rámci seminářů také se studenty provádíme podrobně rituál úspěšného započetí stavby a rituál tvůrčí představy prostoru a jeho projevení. Aby bylo dobře porozuměno průběhu těchto metod, věnuji se důsledně vysvětlení práce s myslí v rámci jógy a procvičování síly mysli. Také podrobně vysvětluji symbolické významy universálních historických postav typických charakterů ve vztahu k duševně-duchovním vlastnostem člověka. Na semináři také děláme ukázku indického tance, manter a hudby. To jsou všechno metody, které dávají dynamiku tvorbě a harmonizaci prostoru. Svoje studenty také učím speciální rituál "oživení obytného prostoru a posvěcení jeho zdárného růstu a rozvoje".

Sashikala Ananth se narodila v roce 1949. Je absolventkou University architektury v Madrasu v Indii. V posledních dvaceti letech se zabývá studiem tradičních nauk o tvorbě prostředí a architektury. Získané znalosti předává jako světově známá učitelka a architektka s vlastní praxí. Na svých seminářích a přednáškách seznamuje studenty tvůrčím způsobem se starou moudrostí Vaastu Shastra s ohledem na začlení a chápání jejích universálních principů pro současné použití v rámci našich kulturních zvyklostí. V roce 1991 získala stipendium a podílela se na vzniku dokumentárního filmu "Socha hovoří", který popisuje tradice indického sochařství jako východisko k Vaastu. Tento film promítá na svých seminářích. Sashikala Ananth je žákyní váženého Ganapati Sthapati, který je vedoucí autoritou v oboru Vaastu Shastra. Přeložila také jeho texty o tradičních proporcích v sochařství do angličtiny. V rámci své praxe spolupracuje s okruhy tradičních cechů, řemesel a vesnických komunit. Žije v Chennai v jižní Indii, kde pracuje na architektonických projektech zahrnujících moudrosti Vaastu a vede semináře. Projekty zpracovává tvůrčím a harmonickým způsobem s ohledem na tradice a potřeby moderní doby. Sashikala je autorkou několika knih, nejznámější z nich je "Vaastu, klasická indická nauka o architektuře a designu". Podílí se také společně s Rogerem Greenem na organizování studijních cest Vaastu Shastra. Tyto studijní pobyty se uskutečňily již třikrát v oblasti Kerala v jižní Indii. Studenti byli v rámci těchto kurzů seznámeni s místními centry Vaastu, řemeslníky a učiteli, rituály harmonizace prostoru a historickými stavbami. Její přítomnost v Čechách bude ojedinělou událostí a možností setkat se s inspirativní mezinárodně uznávanou učitelkou nauky Vastu Shastra.

Čtyřdenní seminář se konná ve vile Bertramka, Mozartova 169, Praha 5 ve dnech 12.-15. července 2001. Přednáška pro veřejnost s volným vstupem se konná 11. července od 17.00 hodin, místo konnání v Praze bude zájemcům upřesněno.

Informace poskytne:

Studio ARC, Oldřich Hozman, Laudova 1018, 163 00 Praha 6, tel: 02 - 3011622, e-mail: arc@arc.cz, www.arc.cz

Cultura in forma Bohemia, Jan Tajboš, Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, tel: 02 57328922, e-mail: cib@culturainforma.cz